Van gezond lichaam naar gezonde geest, van gezonde geest naar gezond lichaam met yoga en massage.

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Via de website van Myndfulbody en/of het gebruik van de diensten van Myndfulbody worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Myndfulbody acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houdt Myndfulbody zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden Myndfulbody persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Myndfulbody u om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Myndfulbody uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Myndfulbody daar wettelijk toe verplicht is;
 • Myndfulbody passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat Myndfulbody dit ook eist van partijen die in opdracht van Myndfulbody persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, gerespecteerd wordt.

De gebruikte ik-vorm in deze verklaring refereert aan de eenmanszaak Myndfulbody.
In deze privacy- en cookieverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welke doelen, en welk gebruik er wordt gemaakt van cookies. Ik raad u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het bezoeken van mijn website, het invullen van het contactformulier, of via andere functies van de website, laat u bepaalde persoonsgegevens achter. Mogelijk heeft u ook gegevens telefonisch, en/of bij een intake en afname van een van de aangeboden diensten aan mij verstrekt. Ik verzamel, bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken.
De volgende gegevens worden gebruikt:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige contactgegevens;
 • Betaalgegevens;
 • IP-adres;
 • Kvk-nummer en btw-nummer;
 • Overige gegevens en informatie die u aan mij verstrekt in het kader van afname van een van mijn diensten.

 
Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot de website www.Myndfulbody.nl
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op deze website;
 • Het aanbieden en uitvoeren van mijn services en diensten;
 • Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van mijn website;
 • Het verbeteren en evalueren van mijn website en diensten;
 • Betalingsverkeer.

 
Beveiliging van persoonsgegevens
Myndfulbody neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zijn er strikte veiligheidsprocedures en toegangscontrole. Myndfulbody maakt daarnaast gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd.

Bewaartermijn
Verstrekte gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhangend van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn hanteer ik alleen als het gaat om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten worden. Of wanneer de afname van mijn diensten dat vereist.
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen
Ik ga vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die via mijn website, via email, telefonisch en in direct contact worden verzameld, verstrek ik niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder verstrek ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of ik dit op basis van de wet mag of moet. In geval van een workshop wordt vooraf toestemming gevraagd voor het delen van verstrekte gegevens met eventuele mede-begeleiders. In dat geval wordt met hen een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies
Mijn website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over de voorwaarden en privacybeleid.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mag ik cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies heb ik uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: Myndfulbody-internet.nl
Uw huidige stand: Alle cookies toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken).
Verander uw toestemming  |  Instemming intrekken

Websites van derden
De privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik adviseer u om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat u deze websites bezoekt, of daar u persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.
Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
Wanneer u aan mij persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om mij te vragen om inzage in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen bezwaar tegen, beperking of verplaatsing van uw gegevens. Dit verzoek kunt u indienen door contact op te nemen via mijn contactpagina. Om misbruik te voorkomen, kan ik u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Myndfulbody kan deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact op wilt nemen met Myndfulbody, dan kan dat via e-mail: yvonne@myndfulbody.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt Myndfulbody u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met Myndfulbody uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.